Tag - ses izolasyon

Chiller Ses Yalıtımı

Chiller Ses Yalıtımı

Chiller Ses Yalıtımı | Chiller cihazları, endüstriyel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçhizat ve ekipmanların soğutulmasında kullanılan ve bu alan da dünya standardını oluşturan bir soğutucu ünitedir.

Chiller Ses Yalıtımı

Chiller Soğutma Gruplarının Ses Yalıtımı

Soğutmada chiller gruplarından yükselen gürültüler oldukça rahatsız edici olmaktadırlar. Bu cihazların çevreye yaydığı gürültü oldukça yüksektir. Gerek günlük yaşantıda gerekse iş hayatında insan sağlığını ve de psikolojisini olumsuz yönde etkileyen bu yüksek ve rahatsız edici seslere maruz kalmamak için chiller soğutma gruplarının ses yalıtımı uygulamaları yapılmalıdır. Öncelikle cihazların performans düşüklüğü ve de verim kaybına ve doğal çalışma şekline engel olunmadan izolasyon sağlanmalıdır.

Eğer ses dalgaları gelişi güzel bir spektrum şeklinde yer alıyor ise ki buna gürültü denmektedir. İnsan sağlığı, kasların istem dışı kasılması gibi fizyolojik tesirler, huzursuzluk ve sinir bozukluğu, stress şeklindeki psikolojik tesirler ve de bir diğer önemli konu olarak insan topluluklarını olumsuz yönde etkileyecek olan iş verimlerinin düşmesi gibi olumsuz sonuçlara neden olmaktadır.

Cihazın konumu, gürültünün kaynağına uzaklığı, hava emiş ve atış kısımları, çok önemli olduğundan izolasyon uygulamasında mutlaka dikkate alınmalıdır. Chiller soğutma gruplarının ses yalıtımı, soğutma kulesi ses yalıtımı, klima dış üniteleri ses yalıtımı işlemi bu doğrultuda projelendirilecek, dizayn edilmelidir.

Özellikle yaz aylarında sürekli soğutma yapan ve sürekli çalıştığı için rahatsızlık verici sesler çıkaran chiller soğutma gruplarının ses yalıtımı için profesyonel bir etüt ve hazırlık çalışması gerekmektedir.

Biz Desibel Akustik olarak, Chiller soğutma gruplarından kaynaklanan gürültü problemlerine son vermeyi garanti ediyoruz. Chiller Ses Yalıtım ve diğer tüm ses izolasyon hizmetlerimizden yararlanmak ya da bilgi almak için bizimle iletişim kurmaktan çekinmeyin.

Asansör Ses Yalıtımı

Asansör Gürültü İzolasyonu

Asansör Gürültü İzolasyonu, rahatsız edici sesler çıkararak etrafa gürültü saçan asansör seslerini minimuma indirmede uygulanılan en uygun ve gerekli bir yöntemdir. Asansör sesleri  bir çok mekanda birbirinden farklı rahatsızlıklar oluşturarak insanların psikolojisini olumsuz yönde etkileyecek, sağlık sorunlarının yanı sıra iş veriminin düşmesine de neden olabilecek ciddi ve önüne geçilmesi gerek bir durumdur.

Asansör Gürültü İzolasyonu

Asansör Gürültü İzolasyonu

Ses izolasyonu olarak Asansör Gürültü İzolasyonu, bu gibi durumlarda etkili sonuçlar vermektedir. Bir ortamda dağılan ses, fiziksel olaylar şeklinde meydana gelmektedir. Bir kısmı engele çarpıp da yansırken, diğer bir bölümü engel tarafından yutulur. İşte bu ortamlarda yapılan ses yalıtımı ile çok etkili sonuçlar elde edilebilmektedir.

Asansör Odası Gürültü İzolasyonu

Öncelikle asansör gürültülerinin önüne geçmenin bir yolu, evlerinizin belirli kısımlarına ses yalıtımı yapmanızdır. Ses yalıtımı ile rahatsızlık verici gürültü düzeyindeki, zararlı sesleri ortadan kaldırmanız mümkündür.  Yaşadığınız ortamın güvenliği ve cihaz performansını düşürmeden maksimum Gürültü İzolasyonu yapmanız çok önemlidir. Rahatsızlık verici seviyedeki yüksek seslerle savaşmanın en  kesin yolu gürültü denetimidir ki, gürültünün insan başta olmak üzere tüm canlılar üzerinde oluşturacağı zararlı etkileri minimuma indirmek için alınacak önlemleri kapsar.

Asansör Ses Yalıtımı akustik süngerlerle sağlanabileceği gibi, ses kesici süngerpanlar ile de sağlanabilmektedir. Bulunduğunuz binanın asansörünün çıkardığı yüksek seslerden, rahatsız edici ve hayatınızı ve yaşantınızı olumsuz yönde etkileyen gürültülerinden kurtulmak istiyorsanız ses izolasyonu ile çözümler sağlanabilmektedir. Biz Desibel Akustik olarak yılların verdiği birikimle tüm ses izlolasyon uygulamaları yanı sıra, Asansör daireleri ses izolasyonu hizmeti de vermekteyiz. Asansöz Ses İzolasyonu ve Yalıtımı uygulanırken dilediğiniz seviyede sesi kesecek ve bütçenize göre ürünler bulmanız mümkündür.  Asansör Ses Yalıtımı önemsenmesi gereken bir iştir. Gürültü izolasyon hzimetlerimizden yararlanmak ya da bu konuda daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Hidrofor Ses Yalıtımı

Hidrofor Gürültü İzolasyonu

Hidrofor Gürültü İzolasyonu

Hidrofor Gürültü İzolasyonu

Hidrofor Gürültü İzolasyonu işleminde; öncelikle uygulama yapılmadan önce makinelerin çalışma performansının etkilememesi kabinler içinde yanmayan ürünlerin kullanımına özen gösterilmelidir.

Hidroforlar, su basıncının yetersiz kaldığı her yerde kullanılan su basınçlandırma sistemleridir. Hidraforlar çalıştığı zaman çevresine, binalarda üst katlara şiddetli bir şekilde gürültü yayarak rahatsızlık hissi verir.  Bu durumlarda Hidrofor Gürültü İzolasyonu hidroforun bulunduğu binalar için oldukça gereklidir.. Hidroforlar bina, daire, villa, site ve yüksek binalarda bulunan şebeke su basıncının yetersiz olduğu durumlarda suyun veya depolardan basınçlı su karşılanması için kullanılırlar. Kısaca su basıncının yeterli olmadığı yerler için kullanılan su basınçlandırma sistemleri diyebiliriz. Genellikle binaların alt kat bodrumlarında bulunan hidroforlar çalışırken çıkardıkları seslerden ötürü üst katları rahatsız edebilmektedirler. Genellikle elektrikle çalışan hidroforlar, bir yerden depolanmış suyu emerek çalışmaktadırlar. Ses frekansı yüksek olan yerlere uygulanan ses izolasyonu işlemi, yüksek ses çıkaran hidrofor mekanizmalarında da uygulanmaktadır. Binalardaki konumlandırma alanına göre küçük bir oda bölümüne dahil edilen hidroforlar doğru ses yalıtım malzemesiyle sesin emilimini sağlayarak hidrofor odası ses izolasyonu için gereken önlemlerin yeterli ölçüde alınmasını sağlayacaktır.

Hidrofor Odası Ses Yalıtımı; binalar, daireler, villalar, site ve yüksek binalarda şebeke suyu basıncının yyetersiz olduğu anlarda şebeke suyunun veya depolardan basınçlı su ihtiyacının karşılanması için kullanılmaktadır. Kısaca su basıncının yeterli olmadığı her yerde kullanılan su basınçlandırma sistemleri denilebilir. Hidrafor Cihazları üst kattaki dairelere çalıştığında  şiddetli bir şekilde rahatsızlık verir. Biz Desibel Akustik olarak Hidrafor Odalarına Ses Yalıtımını profesyonel olarak ekibimiz ile birlikte uyguluyor ve sizleri bu rahatsız edici gürültüden kurtarıyoruz. Ses izolasyonu ciddi ve doğru uygulanması gereken bir iştir. Hidrofor Gürültü İzolasyonu hizmetimizden yararlanmak veya daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Atış Poligonu Ses Yalıtımı

Atış Poligonu Ses Yalıtımı

Atış Poligonu Ses Yalıtımı iki şekilde incelenebilir. İlk olarak ,iç kısımdan dışa giden sesleri izole ederek kayba uğratmak. Daha sonra ise silah atışının yapıldığı poligon sahasındaki ses çarpışmaları sonucu ortaya çıkan yankıya engel olmak. Atış Poligonu Ses Yalıtımı yapıldığı sırada, sesin dışarı çıkışını durdurmak sesin geçtiği duvarların tavan ve zeminlerin akustik süngerler ile kaplanması yapılması gerekli ilk iştir. Bariyer süngerleri ile yapılan kaplama işleminden hemen sonra yüzeyin alçıpan ile kapatılması gereklidir. Bu sayede yüksek yankıların da önüne geçilmiş olunur.  Maksimum düzeyde Atış Poligonu Ses Yalıtımı uygulaması için, açık gözenekli ve yanmaz akustik süngerler ile, farklı farklı desenlerde bir kaplama uygulaması ile yankı yalıtımı yapılarak, ses tutumumu yüksek kusursuz bir ses yalıtımı gerçekleştirilebilir.

Atış Poligonu Ses Yalıtımı

Atış Poligonu Ses Yalıtımı

Atış Poligonu Tavan İzolasyonu

Poligon yapılacak alanın tavanı poligonda kullanılacak olan silahların mermi çekirdeklerini arkasına geçirecek yapıda, tavan yüksek, tavanda tesisat boruları bulunuyor, tavanda kiriş vb. çıkıntılar bulunuyor ise tabanca atış poligonları için 8mm st52-3 veya 8mm st70, tüfek poligonları için Hardox x-400 4mm kullanılarak poligon duvarlarının iç yüzeyi kaplanmalıdır. Böylece olası kazalar ve mermi sekmeleri engellenmiş olacaktır.

Tavanın poligona bakan yüzeyi asma tavan taşıyıcı sistemi ile geçilmelidir. İzolasyon malzemesi olarak 5cm kalınlıkta 70-100 dansite yoğunlukta tek yüzeyi cam tülü kaplı camyünü plakalar kullanılmalıdır. Döşenen cam yünlerinin üzeri A1 sınıfı yanmaz kumaş ile kaplanmış olmalıdır. Kumaş duvarlara gelen sesin cam yününe geçmesini engellemeyecek şekilde iri gözenekli seçilmelidir. Kumaş yapışkanı da sesin geçmesini engellemeyecek şekilde seçilmelidir.

Atış Poligonu Duvar İzolasyonu

Atış Poligonu Ses Yalıtımı

Atış Poligonu Ses Yalıtımı

Poligon yapılacak alanın duvarları poligonda kullanılacak olan silahların mermi çekirdeklerini arkasına geçirecek yapıda ve duvarlarda kolon ve benzeri çıkıntılar varsa; tabanca atış poligonları için 8mm st52-3 veya 8mm st70, tüfek poligonları için Hardox x-400 4mm kullanılarak poligon duvarlarının iç yüzeyi kaplanmalıdır. Bu şekilde olası kazalar ve mermi sekmeleri engellenmiş olacaktır.

Tüfek atış poligonlarında izolasyon iki katlı uygulanmalıdır. 40×20 kutu profillerden karkas yapılmalı, karkasın üzerine 5cm kalınlıkta 100 dansite yoğunlukta taş yünü döşenmeli. Taş yünleri karkas üzerine zeminde ve tavanda bulunan S profiller vasıtası ile sabitlenmeli. Taş yünü ile 4cm mesafe bırakılarak 5cm kalınlıkta 70-100 dansite yoğunlukta tek yüzeyi cam tülü kaplı camyünü plakalar döşenmelidir. Döşenen cam yünlerinin üzeri A1 sınıfı yanmaz kumaş ile kaplanmış olmalıdır. Kumaş duvarlara gelen sesin cam yününe geçmesini engellemeyecek şekilde iri gözenekli seçilmelidir. Kumaş yapışkanı da sesin geçmesini engellemeyecek şekilde seçilmelidir. Duvar haki yeşil renkte veya açık gri renkte su bazlı boya ile boyanmalıdır.

Atış Poligonu Ses Yalıtımı

Atış Poligonu Ses Yalıtımı

Atış Poligonu Zemin İzolasyonu

Atış poligonunun zemini 43mm kalınlığında 50x50cm veya 100x50cm ölçülerinde kauçuk malzeme ile kaplanacaktır. Kauçuk malzeme mermi çekirdeklerini sektirmeyecek ve yutacak özellikte seçilmelidir. Plakalar zemine yapıştırılmak suretiyle monte edilecektir. Plakalar üzerine 7mm kalınlıkta poliüretan malzeme kaplanacaktır. Zemin yüzeyi düz olmalıdır. Böylelikle zemine yapışan barut tozları kolay bir şekilde temizlenebilecektir. Zemin haki yeşil renkte veya açık gri renkte olmalıdır.

Bu uygulamalar ile atış poligonlarındaki silah ses ve yankılanan sesin geri dönmesi sağlıklı bir şekilde engellenebilmektedir. Atış poligonu ses yalıtımı hizmetimizden yararlanmak veya daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

Hastane ve Emar Odaları Ses Yalıtımı

Özellikle şehir hayatı sürdüren insanlar, günün her saati çok çeşitli kaynaklardan şiddetli gürültülere maruz kalmaktadır. Bu gürültülü ve stresli ortam, sağlıklı insanlarda dahi psikolojik sorunların yanı sıra ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Hastanelerde yatanlar ise bu durumdan çok daha fazla etkilenmektedir. Stres ve huzursuzluğun yanı sıra iyileşme süreçleri sağlıksız olarak uzayabilir ya da kötü yönde etkilenebilmektedir. Hastalar dışında tabi ki hastane çalışanları da gürültünün verdiği rahatsızlıktan dolayı işlerini ister istemez yanlış uygulayabilirler. Bu da hem çalışana, hem hastaneye hem de en önemli olarak hastaya kötü sonuçlar doğururken dolaylı olarak insan refahını ve ülkeyi de etkileyecektir. Bu nedenlerden ötürü hastane ve emar odaları ses yalıtımı yapılması muhakkak ki gereklidir.

emar-odası-ses-yalıtımı

Hastane ve Emar Odaları Ses Yalıtımı

Dış gürültülerden hem hastalar hem de çalışanlar ciddi yönden etkilenecekleri için, hastane, ameliyathane, mr (emar) ve röntgen odası, acil odası gibi yerlerde dış ortam gürültüsünün en aza indirilmesi çok çok önemlidir. Bu hastane odalarını ve de tabi ki hastaneleri, dış mekan gürültülerinden gerçek ve kalıcı şekilde izole etmek için, melamin köpük ve ses izolasyon bariyerleri en geçerli ürünlerdir. Hastane odalarının, odaları birbirinden ayıran duvarlarına ses yalıtımı uygulanması ve bu sayede odaların diğer odaları rahatsız etmesi ve de diğer odalardaki yüksek titreşimlerden korunması gereklidir. Kısacası hem hastaneleriin dış gürültülerden korunması hem de hastanedeki odalar arasında gürültü sızıntısını engellenmesi, ses yalıtımı uygulaması ile mümkün olabilmektedir. Seslerin yoğun titreşimlerini ve hastane odalarından bulunduğu oda içerisindeki sızıntıları gidermenin en etkili yolu ses yalıtımı uygulamasıdır.

Mr Emar Odası Ses İzolasyon Malzemeleri, Akustik Süngerler, Kumaş Kaplı Paneller ve Ahşap Akustik Panellerden oluşmaktadır.

Hastanelerin dışarıdan maruz kaldıkları gürültüler dışında, bir de hastane içindeki odalardan yükselen çeşitli gürültüler olduğundan, mr (emar), röntgen gibi hastane odalarının duvarları içinde ses yalıtım işlemi uygulanmalıdır. Emar cihazlarının neden olduğu yoğun titreşimlerin ve seslerin duvarlardan çıkarak, oda dışına çıkarak, yerin akutiğini bozması ve de hastaları ve hastane çalışanlarını rahatsız etmesi önlenmelidir.

En uygun fiyatlı ve de kaliteli hastane ve emar odaları ses yalıtımı hizmeti için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Hastane ve Emar Odaları Ses Yalıtımı